Meritförteckning

Meritförteckning mall

Så skriver du en meritförteckning

En meritförteckning skiljer sig från ett CV och är bra att veta skillnaden mellan dem beroende på vad arbetsgivaren efterfrågar. Det absolut vanligaste, och det vi rekommenderar, är att de vill att man skickar in ett CV och personligt brev. Men, i vissa fall vill de ha en förteckning av dina meriter. En sådan är, enkelt förklarat, en kort och och avskalad variant av ditt CV. Det är mer än lista av vad du gjort, en lista som inte innehåller några beskrivningar eller förklaringar.

I ett CV förväntas du ha med information om vad du gjort på dina arbetsplatser och vilka framgångar du nått. Du kan (och kanske bör) även ha med en profilbeskrivning, särskilda kompetenser och dylikt. Det ska du inte ha med i en meritförteckning som ska vara kort och koncis.

I din meritförteckning ska du ha med:

  • Personuppgifter (namn, adress, mailadress och telefonnummer)
  • Tidigare tjänster
  • Utbildningar och kurser
  • Engagemang i föreningar, styrelser eller dylikt
  • Färdigheter (specificera dina språkkunskaper, speciellt IT-kunskaper etc.)

Det är alltså i stort sett samma rubriker som i ett CV och dessutom samma struktur.

Om du, mot förmodan, ombeds skicka in en meritförteckning istället för ett CV kan du ladda ner någon av alla våra CV-mallar och skala av dem enligt informationen ovan. Vi har inte skapat någon direkt mall för just detta då det egentligen aldrig används.