Typer av anställningsformer

Anställningsformer

När du söker jobb stöter du ofta på olika typer av anställningsformer som erbjuds. Det handlar helt enkelt om olika sätt att vara anställd på. Vilken anställning som du sedan har kommer att stå i ditt anställningsbevis.

Det kan vara bra att ha koll på de olika formerna. Dels för att det givetvis är viktigt att ha koll på sin egen anställning men också för att det kan påverka hur din ansökan ska formuleras. Nedan beskriver vi vilka olika typer det finns och vad de innebär.

Tillsvidareanställning

Den här anställningsformen innebär att din anställning gäller från det att du börjar till den dagen antingen du säger upp dig eller arbetsgivaren gör det. Denna typ av anställning kommer alltid med en uppsägningstid som kan variera beroende på hur länge du arbetat och/eller vad som sägs i avtalet. Brukligt är mellan 1-3 månader men för vissa chefspositioner kan det vara mer. Se till att diskutera frågan innan du skriver på ditt anställningsavtal men lägg ingen större vikt vid det då det kan ge fel signaler.

Tidsbegränsade anställning

Denna typ av anställning innebär att du och arbetsgivaren redan från början kommer överens om ett slutdatum som ska stå i avtalet mellan er. Har du en tidsbegränsad anställning bör den inte avslutas i förtid om uppsägning inte finns reglerad i avtalet eller om någon av parterna begår grovt avtalsbrott. Här gäller en månads uppsägningstid från arbetsgivarens sida om du som anställd arbetat i sammanlagt tolv månader. Uppsägningen ska vara skriftlig. 

Allmän visstidsanställning

Allmän visstidsanställning är en anställning under en begränsad tid. Det kan vara när arbetsgivaren har ett behov av extrapersonal som exempelvis vid sommarjobb. Anställningsavtalet ska vara minst en månad men om du arbetat hos samma arbetsgivare i två år under en period om fem år kan du begära en tillsvidareanställning. 

Vikariat

Den här formen används exempelvis när du ersätter någon som är sjuk, föräldraledig eller tjänstledig av någon anledning. Anställningen måste vara tidsbegränsad. Ett vikariat kan gå över i tillsvidareanställning per automatik enligt samma princip som vid allmän visstidsanställning.

Projektanställning

Projektanställning används när du ska utföra ett projekt åt arbetsgivaren, antingen enskilt eller i grupp med andra. 

Ferie- och säsonganställning

Den här formen av anställning erbjuds i branscher som antingen bara har sin verksamhet öppen under en begränsad tid på året eller har stora toppar under året. Det kan vara i restaurangbranschen under julen eller på ett lekland/tivoli under sommaren. Anställningen avslutas då när säsongen är över.

Provanställning

Provanställning används för att se om du och arbetsgivaren trivs ihop och om du kan leverera enligt förväntningar. Den får vara maximalt under sex månader och ska sedan antingen övergå i tillsvidareanställning eller avslutas. En provanställning kan pågå i max sex månader. Det finns ingen uppsägningstid för provanställning men som anställd har du rätt att få besked senast 14 dagar innan du ska sluta.

Timanställning

Det är egentligen inte en anställningsform att vara anställd på timme men vi tar upp den här ändå då det är vanligt. Arbetsgivaren betalar din lön per timme du arbetar men anställningsformen måste vara en tillsvidare eller allmän visstids för att du ska få arbeta på detta sätt.