Villkor

Användarvillkor för CV-mallar.net

Dessa användarvillkor skapades i mars 2017.

Rättigheter och skyldigheter du som användare har jämnt emot CV-mallar.net.
Denna undersida på www.CV-mallar.net/villkor innehåller användarvillkoren för hur du får använda webbplatsen och dess innehåll.

Villkoren utgör ett bindande avtal mellan dig och CV-mallar.net och de godkännes varje gång du väljer att besöka denna webbplats eller använder dess innehåll. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda denna webbplats eller dess innehåll. ren.

Användning av innehållet på CV-mallar.net

Enligt villkoren tillåts åtkomst till och användning av denna webbplats och dess innehållet. Du har rätt att ladda ner och skriva ut innehållet som finns tillgängligt för nedladdning på webbplaten. Det får skrivas ut för privat bruk men får inte användas för kommersiella ändamål. Inget annat innehåll på denna webbplats är tillåtet att kopiera, skriva ut eller användas privat eller kommersiellt utan CV-mallar.net’s godkännande.

Med ”annat innehåll” på CV-mallar.net menas design, logotyper, illustrationer, videor, bilder eller text. Detta är skyddat av upphovsrätt.

Du måste bibehålla samtliga märkningar med logotyper och upphovsrättsinformation som finns på det ursprungliga innehållet från CV-mallar.net.

Den kod som genererar allt innehåll på CV-mallar.net  tillhör tredje part och skyddas av upphovsrätt och får inte kopieras eller ändras.

Du får inte ändra eller sälja något av det innehåll som finns på CV-mallar.net. Du får heller inte offentligt framföra, reproducera, visa, distribuera eller på något annat sätt använda något innehåll på CV-mallar.net i offentligt eller kommersiellt syfte.

Samtliga användare av Personligt-Brev.net förbinder sig att INTE:

Utföra någon handling eller åtgärd som leder till orimligt eller oproportionerlig stor belastning på CV-mallar.net eller dess servrar.
Använda tredjepartsverktyg för att leta information på CV-mallar.net.
Använda någon form av robot för att spara, hitta kopiera information som finns påCV-mallar.net, dess databas eller servrar.
Inte registrera information som kan vara stötande, pornografisk, rasistisk eller på något annat sätt vara olaglig.
Trakassera, initiera eller godkänna trakasseri av någon person, företag eller grupp.
Publicera eller marknadsföra material eller information som tillhör CV-mallar.net.
Publicera innehåll för tredjepart.
Publicera eller ladda upp information som marknadsför andra tjänster eller produkter.
Försöka störa Personligt-Brev.net, servrar eller databaser genom ”spam”, ”flooding”, ”mailbomba” eller med hjälp av virus.

Användarinnehåll och bidrag

Om du eller någon annan anser att någon information som laddats upp på CV-mallar.net gör intrång på upphovsrätt ber vi dig kontakta oss på admin@cv-mallar.net

Garantifriskrivning

CV-mallar.net lämnar inga garantier på att någon tjänst fungerar felfritt eller att dess servrar är fria från virus, andra trojaner eller mekanismer som kan vara skadliga i den mån som det inte gör intrång på någon lagstiftning.

CV-mallar.net är inte ansvarig för någon typ av reparation eller skada på utrustning som sker i och med användning av CV-mallar.net eller dess innehåll. CV-mallar.net lämnar inga garantier gällande exakthet, fullständighet eller tillförlitlighet kring någon information eller funktionalitet på CV-mallar.net eller dess innehåll.

 

Länkar till andra webbplatser

CV-mallar.net har länkar till andra webbplatser och tredjepartstjänster. Dessa länkar ska enbart ses som hjälpmedel och inte rekommendationer av andras hemsidor eller tjänster. CV-mallar.net ansvarar inte för innehållet på någon av de sidor som länkarna leder till och ansvarar inte för eventuell skada som kan uppstå på dessa sidor. Om du bestämmer dig för att klicka på någon länk och går till någon av de sidorna så sker det på egen risk och CV-mallar.net har inget ansvar.

Ingen vidareförsäljning eller icke auktoriserad kommersiell användning

Du förbinder dig att inte använda någon information eller tjänst på Personligt-Brev.net i kommersiellt syfte.

 

 

Villkoren träder i kraft i mars 2017